Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planları: Acil durumlarda yapılması gereken işler ve ilgili görevlilerin seçilip olaydan en az hasarla kurtulmanın yollarının planlanması için yapılacak çalışmadır.

Acil Durum PlanlamasıAcil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar olası acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir :

1. Tahliye

2. Acil durum ekipleri
3. Haberleşme organizasyonu
4. Toplanma bölgeleri
5. Medya ile ilişkiler
6. Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlanması
7. Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler