Ortam Ölçümleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri
  • İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
  • İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
  • İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
  • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
  • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
  • Titreşim Ölçümü
  • Topraklama Ölçümü
 – İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
– İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
– İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
– İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
– İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
– Gürültü Haritası
– İşyeri Organik Buhar Ölçümü
– İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
– İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
– İşyeri Titreşim Ölçümü
İşyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.
Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.