Hizmet verdiğimiz firmalarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talep ve beklentilerini tespit ederek; yasaların gerektirdiği şartların etkin uygulanmasını sağlamak. Ülkemiz iş hayatı insanlarının sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını temin ederek; işletmelerimizin geleceğe güvenle ilerleyebilmesini temin etmek. Yaşamın her alanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak.