Category:

Client:

Date:

Tags:

Visit Project

Acil Eylem Planı

İş Sağlığı Güvenliği Ekibinin Oluşturulması: Kaza ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, İş yeri risk analizini güncellemek, Acil eylem planlarını ve tahliye planlarını belli dönemlerde gözden geçirmek üzere her birimden çalışanın katılımıyla ekibin oluşturulması ve bunların bilgilendirilmesine yönelik çalışmadır.

Acil Eylem Planları: Acil durumlarda yapılması gereken işler ve ilgili görevlilerin seçilip olaydan en az hasarla kurtulmanın yollarının planlanması için yapılacak çalışmadır.

Acil Durum Planlaması: Acil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar olası acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir:

  1. Tahliye
  2. Acil durum ekipleri
  3. Haberleşme organizasyonu
  4. Toplanma bölgeleri
  5. Medya ile ilişkiler
  6. Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlanması
  7. Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler