Category:

Client:

Date:

Tags:

Visit Project

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre yıllık 8, 12 ve 16 saat özel eğitim alması gerekmektedir. Pratik Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden yıllık İş Güvenliği hizmeti alan müşterilerimize bu eğitim hizmetlerini ücretsiz sunmaktayız.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

“Firmalara İş Güvenliği Uzmanı sağlayarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.”

 1. Rehberlik ve Danışmanlık
 2. İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 4. Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

1.İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

2.İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

3.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

4.Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

5.Eğitim Planı hazırlamak

6.İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

7.Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

8.Risk Değerlendirmesi yapmak

9.Acil Durum Planı hazırlamak

10.Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

11.İç Yönetmelik hazırlamak

 

1.İş İzni Prosedürü hazırlamak

2.Çalışma talimatları hazırlamak

3.İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

4.Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

5.Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

6.Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

7.Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

8.Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

9.Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

1.Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

2.Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

3.Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

4.Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

5.Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

6.İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

7.Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

8.Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

 1. Risk Değerlendirmesi
 2. a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
 3. b) Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
 4. Çalışma Ortamı Gözetimi
 5. a) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
 6. b) Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
 7. c) Periyodik eğitimleri yapmak
 8. d) Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak
 9. Eğitim ve Bilgilendirme
 10. a) İş güvenliği talimatlarını hazırlamak
 11. b) İş sağlığı talimatlarını hazırlamak
 12. c) Risk değerlendirme eğitimlerini vermek