Category:

Client:

Date:

Tags:

Visit Project

İşyeri Hekimliği ve Sağlık Raporu

İşyeri hekimi, sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan bir köprü özelliğindedir. Çalışma ortamının risklerinin uzman hekimler tarafından en aza indirilmesi için işverenden yapılmasını istediği çalışmalar asla maliyet olarak görülmemelidir. Yapılan çalışmalar sayesinde işyerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi rehabilitasyon maliyetlerinin önüne geçileceğinden yatırım olarak değerlendirilmelidir. Önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmesi işveren için büyük bir artı oluşturacaktır.

İşyeri hekimi;

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapar.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.
  • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirerek onların rızasını alır.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunma ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder.
  • İlgili birimlerle işbirliği yapar.