Category:

Client:

Date:

Tags:

Visit Project

Periyodik Sağlık Taramaları

Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

 1. A) Akciğer Grafisi
 2. B) Odiometri (İşitme Testi)
 3. C) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)D) Portör Muayenesi
 4. E) Aşılar
 5. F) Laboratuvar Tetkikleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,GGT)
 • Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 • Hepatit B testi
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda fenol ve Hippurik asit
 • Kanda kurşun, civa ve ağır metal tayini

HAYAT KURTARMAK SİZİN ELİNİZDE!

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.