Category:

Client:

Date:

Tags:

Visit Project

Risk Değerlendirmesi

İş yerinde tehlikelerin tanımlanması ve bunların risk oluşturmadan yönetilmesi için yapılacak çalışmaları 6331 sayılı yasa gereği tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile yaptırmak zorundadır.

İşyerimizin riskleri tanımlandıktan sonra gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Firmanın hizmet verdiği her noktada yapılan her işin görülmesi ve risklerin buna göre tanımlanması esas olacaktır.

 

Risk Analizi Hizmetimiz

Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar İş yerinde, daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişiklerin olması durumlarından risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması
 • Yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
 • İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

 

Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

 1. Planlama
 2. İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması
 3. Bilgi ve veri toplama
 4. Tehlikelerin tanımlanması
 5. Risk analizi
 6. Risk değerlendirmesi
 7. Önlemlerin belirlenmesi
 8. Risk değerlendirme raporu hazırlama
 9. Denetim, izleme ve gözden geçirme